Milí přátelé.

Vítáme Vás na stránce České misie svatých Cyrila a Metoděje v Chicagu. Naši krajané v chicagské oblasti v uplynulých 150 létech hráli důležitou úlohu v mnoha oblastech hospodářství, politiky, kultury a náboženství. Měli zde vždy mnoho spolků, sdružení i náboženských společenství. Česká misie svou současnou činností navazuje na náboženské aktivity našich krajanů, kteří zde v průběhu minulého století vybudovali více než dvě desítky českých a slovenských kostelů a měli zde několik katolických organizací, z nichž asi nejvýznamnější byl Národní svaz českých katolíků, Orel, Velehrad, Klub Domov a mnohé další. Česká misie je římskokatolickou organizací uznanou arcidiecézí Chicago a má za cíl udržovat české náboženské a kulturní dědictví u našich krajanů žijících v oblasti Chicaga a širokém okolí. Díky České misii zde máme českého katolického kněze, jsou zde české bohoslužby, konají se zde české svatby, křty, pohřby a další aktivity. Pracuje zde česká škola pro děti. Vydáváme český katolický měsíčník pro celou Ameriku a Kanadu s názvem Hlasy národa. Pořádáme mnoho kulturních a náboženských akcí, jako jsou zábavy, besídky, pikniky, zájezdy a poutě. Blíže se o všem dočtete na jednotlivých stránkách. Česká misie není jen pro Čechy, ale rádi mezi nás chodí také bratři Slováci, s nimiž tvoříme jednu rodinu. Věříme, že také Vy, pokud žijete v Chicagu nebo se sem někdy podíváte, nás navštívíte. Rádi Vás v našem novém kostele Českých patronů v Brookfieldu kdykoli uvidíme a nebo se s Vámi setkáme na některé ze společenských akcí v klubu misie.

Kéž Vám Bůh žehná

Mons. Dušan Hladík, český misionář