neděle                 9:00 slovenská mše svatá   

                              10:30  (po mši svaté možnost oběda v klubu misie, potřeba nahlásit týden předem)

pondělí               18:00  (po mši svaté modlitby za uzdravení, zvláště za drogově závislé)

úterý                    18:00

středa                  10.00  (po mši svaté setkání seniorů, filmy, beseda, oběd)

čtvrtek                18:00 (po mši svaté od 18.30 do 19.30  adorace Nejsvětější svátosti)

pátek                   19:00 slovenská mše svatá

sobota                 18:30 (mše svatá s nedělní platností)

 

půl hodiny přede mší svatou vždy společná modlitba sv. růžence