Křty dětí

– je třeba oznámit asi 1 – 2 měsíce předem českému knězi
– alespoň jeden z rodičů dítěte musí být pokřtěný
– rodiče by měli mít svatbu v kostele (lze nezávisle na křtu doplnit)
– je třeba vyplnit křestní protokol spolu s knězem
– je třeba předložit kopii rodného listu dítěte
– před křtem dítěte se koná jedno poučení rodičů
– ke křtu je třeba nejméně jeden kmotr, mohou být dva
– kmotr musí být praktický katolík, který chodí do kostela
– na přání můžeme vykonat křestní obřady ve slovenském jazyce
– termín křtu dle dohody

Křty dospělých

– je třeba oznámit asi jeden rok předem českému knězi
– příprava na křest dospělého trvá nejméně několik měsíců (běžně se
doporučuje 1-2 roky, z naléhavých důvodů může být přiměřeně zkrácena)
– je třeba mít dobrého kmotra, praktického věřícího katolíka, který pomáhá
žadateli o křest s přípravou na křesťanský život
– poučení probíhá individuálně, obvykle jedno setkání za 14 dní
– kdo má být pokřtěn, musí se současně připravit i na další svátosti, jako je
svátost smíření (svatá zpověď), svaté přijímání, svátost biřmování; kdo již
uzavřel civilní sňatek, musí po křtu ještě uzavřít sňatek v kostele
– křty dospělých se konají slavnostní formou s několika přípravnými obřady
v průběhu několika nedělí
– samotný křest se nejčastěji uděluje na Velikonoce při oslavě
vzkříšení Ježíše Krista
– je možný i jiný termín, dle dohody a vykonané přípravy
– ostatní záležitosti sdělí kněz