– je třeba ohlásit nejméně 4 měsíce předem českému knězi
– alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný
– je třeba předložit potvrzení o křtu ženicha a nevěsty ne starší jak 3 měsíce
– je třeba vyplnit snubní protokol spolu s knězem
– bude třeba čtyři svědky pro sepsání svědeckých protokolů
– na matričním úřadě Cook county bude třeba asi měsíc před svatbou
vyzvednout licenci
– kdo jsou již civilně oddáni licenci nepotřebují, ale předloží doklad o sňatku
– kdo je rozvedený musí řešit svůj případ individuálně, pokud měl první svatbu
v kostele může proces žádající o prohlášení nulity tohoto sňatku
trvat 1 – 2 roky
– před svatbou se koná poučení, je rozděleno do 10 lekcí a bývá obvykle
v neděli po mši svaté asi od 11.30 do 12.30 hod. ( v případě potřeby je
možný jiný termín)
– na přání můžeme vykonat svatební obřady ve slovenském jazyce
– termín svatby dle dohody