HLASY NÁRODA – VOICES OF THE NATION – Měsíčník České Misie v Chicagu
Vydává Česká Misie – náboženské a kulturní středisko 9415 Rochester Ave. Brookfield, IL 60513
Mobil: (708) 533 – 1050, Telefon + Fax: (708) 255 – 5117, E-mail: velehradchicago@comcast.net
Řídí: Mons. Dušan Hladík s redakční radou.
Adresa: HLASY NÁRODA, 9415 Rochester Ave. Brookfield, IL 60513
Roční předplatné (12 čísel) – USA osobní odběr 30.00 USD, USA poštou 1.třída 40.00 USD, Canada letecky 40.00 USD, Cizina letecky 55.00 USD. Jednotlivé číslo 2.50 USD. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo zaslané články a dopisy zkrátit, aniž by tím byl změněn jejich původní obsah. V otázkách soukromých zjevení, která dosud nebyla schválena církví, se plně podřizujeme definitivnímu rozhodnutí církevní autority.

– Hlasy národa mají rozsah 32 stránek včetně barevné obálky.
– Uzávěrka je koncem kalendářního měsíce.
– Nové číslo vychází a rozesílá se první týden v následujícím měsíci.