Pro děti i dospělé konáme přípravy na křest
na svatou zpověď
na svaté přijímání
na biřmování
Pro bližší informace kontaktujte českého kněze