Kdykoli je možná svátost smíření.
Pravidelně se zpovídá půl hodiny přede mší svatou.
Kdykoli je možný duchovní rozhovor na jakékoli náboženské téma.
Je třeba si individuálně domluvit termín s českým knězem.

Setkání mládeže – Hovory o víře