– vigilie i pohřební obřady v kostele se konají po dohodě s pohřebním ústavem
– další podrobnosti sdělí český kněz